Nabór na rok szkolny 2014/2015

Szkoła Podstawowa "PRZYSZŁOŚĆ"

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór do szkoły podstawowej w systemie dziennym.

Opłata: 70zł za miesiąc.

  • Oddział zerowy: (dzieci 5,6 - letnie).
  • Klasa pierwsza: (dzieci 6,7 - letnie).

Dla dzieci rodziców o najniższych dochodach nauka jest bezpłatna.

Klasy z rozszerzonymi przedmiotami:

  • Języki obce:
    • j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski
  • informatyka

We wszystkich klasach do wyboru: j. anglieski, j. niemiecki, j. rosyjski.

BEZ WPISOWEGO!

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Prywatnych Szkół "PRZYSZŁOŚĆ" w Bydgoszczy.

ul. Wojska Polskiego 46a, 85-825 Bydgoszcz

od godz. 8:00.

tel. (52) 345 02 11

Gimnazjum "PRZYSZŁOŚĆ"

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór do gimnazjum w systemie dziennym.

Po 6-klasowej szkole podstawowej.

Opłata: 90zł za miesiąc.

Dla dzieci rodziców o najniższych dochodach nauka jest bezpłatna.

Klasy o rozszerzonych profilach:

  • Języki obce:
    • j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski
  • lingiwstyczno-informatycznym
  • lingwistyczno-turystycznym

We wszystkich klasach do wyboru: j. anglieski, j. niemiecki, j. rosyjski.

BEZ WPISOWEGO!

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Prywatnych Szkół "PRZYSZŁOŚĆ" w Bydgoszczy.

ul. Wojska Polskiego 46a, 85-825 Bydgoszcz

od godz. 8:00.

tel. (52) 345 02 11

Liceum Ogólnokształcące "PRZYSZŁOŚĆ" w Bydgoszczy

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór do liceum ogólnokształcącego w systemie dziennym.

Opłata: 90zł za miesiąc.

Dla dzieci rodziców o najniższych dochodach nauka jest bezpłatna.

Klasy o profilach:

  • Medyczny:
    • lekarski
    • farmaceutyczny
    • fizjoterapia
    • kosmetologia
    • biotechnologiczny
    z rozszerzonymi przedmiotami biologia, chemia, j. angielski
  • psychologiczno-pedagodiczny
    • z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, j. angielski
  • administracyjno-prawny
    • z rozszerzonymi przedmiotami:historia, wos
  • informatyczny
    • z rozszerzonymi przedmiotami: informatyka, matemtyka, fizyka

Na wszystkich profilach do wyboru: j. anglieski, j. niemiecki, j. rosyjski.

BEZ WPISOWEGO!

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Prywatnych Szkół "PRZYSZŁOŚĆ" w Bydgoszczy.

ul. Wojska Polskiego 46a, 85-825 Bydgoszcz

od godz. 8:00.

tel. (52) 345 02 11

Technikum Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej - 4 letnie

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór technikum w systemie dziennym.

Po gimnazjum.

Opłata: 90zł za miesiąc.

Dla dzieci rodziców o najniższych dochodach nauka jest bezpłatna.

  • W zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

We wszystkich klasach do wyboru: j. anglieski, j. niemiecki, j. rosyjski.

BEZ WPISOWEGO!

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Prywatnych Szkół "PRZYSZŁOŚĆ" w Bydgoszczy.

ul. Wojska Polskiego 46a, 85-825 Bydgoszcz

od godz. 8:00.

tel. (52) 345 02 11

Technikum Ekonomiczne "PRZYSZŁOŚĆ" - 4 letnie

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór technikum w systemie dziennym.

Po gimnazjum.

Opłata: 90zł za miesiąc.

Dla dzieci rodziców o najniższych dochodach nauka jest bezpłatna.

  • W zawodzie technik ekonomista

We wszystkich klasach do wyboru: j. anglieski, j. niemiecki, j. rosyjski.

BEZ WPISOWEGO!

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Prywatnych Szkół "PRZYSZŁOŚĆ" w Bydgoszczy.

ul. Wojska Polskiego 46a, 85-825 Bydgoszcz

od godz. 8:00.

tel. (52) 345 02 11

Technikum Logistyczne "PRZYSZŁOŚĆ" - 4 letnie

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór technikum w systemie dziennym.

Po gimnazjum.

Opłata: 90zł za miesiąc.

Dla dzieci rodziców o najniższych dochodach nauka jest bezpłatna.

  • W zawodzie technik logistyk

We wszystkich klasach do wyboru: j. anglieski, j. niemiecki, j. rosyjski.

BEZ WPISOWEGO!

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Prywatnych Szkół "PRZYSZŁOŚĆ" w Bydgoszczy.

ul. Wojska Polskiego 46a, 85-825 Bydgoszcz

od godz. 8:00.

tel. (52) 345 02 11

Technikum Informatyczne "PRZYSZŁOŚĆ" - 4 letnie

W roku szkolnym 2014/2015 prowadzimy nabór technikum w systemie dziennym.

Po gimnazjum.

Opłata: 90zł za miesiąc.

Dla dzieci rodziców o najniższych dochodach nauka jest bezpłatna.

  • W zawodzie technik informatyk

We wszystkich klasach do wyboru: j. anglieski, j. niemiecki, j. rosyjski.

BEZ WPISOWEGO!

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Prywatnych Szkół "PRZYSZŁOŚĆ" w Bydgoszczy.

ul. Wojska Polskiego 46a, 85-825 Bydgoszcz

od godz. 8:00.

tel. (52) 345 02 11

Przydatne strony:

CKE

CKEInformacja maturalna 2014/2015

OKE Gdańsk

OKE Poznań

Kuratorium

WOMP